BG 2025

Klar til verden 

Vores strategi frem mod 2025 hedder "Klar til verden". Her har vi fremlagt en lang række initiativer, som skal sikre, at vi uddanner og danner unge og gør dem klar til den verden, der venter dem efter gymnasiet.

Vores ambition er at alle der har deres gang på BG uden tøven kan sige "Jeg glæder mig hver dag til at komme på BG, og jeg går hver dag glad og stolt hjem fra BG efter at have ydet mit bedste". 

Strategiblomsten

Vi ønsker at alle elever skal vokse i løbet af deres tid på BG. Derfor har vi designet vores strategi som en blomst, der skal gøre alle på BG klar til verden. Hvert et blad på blomsten er med til at sørge for at BG altid er det sikre valg. 

Blomsten har rødder i disse værdier

 • Tillid

  Tiltro og tryghed mellem ledelse, ansatte og elever. Tillid både kræver og skaber et arbejdsmiljø hvor tryghed og anerkendelse sætter dagsordenen. Når tillid og åbenhed er grundstenene, kan vi komme væk fra en negativ nulfejlskultur. Med tillid og åbenhed, kan vi på BG fokusere på nyskabelse, udvikling og motivation.

 • Menneskelighed

  Interesse, respekt og forståelse for hinanden. Trivsel er rammen om enhver faglig udvikling. Når vi skaber et miljø, hvor vi har fokus på mennesket, mangfoldigheden og de menneskelige relationer, skaber vi trivsel. Vi skaber et miljø på BG, hvor tillid til hinandens intentioner sætter rammen for vores dagligdag sammen.

 • Mangfoldighed

  Glæde ved forskellighed. Forskellige skoleformer, lærere og elever fra mange lande og et gennemgående globalt udsyn giver os en livsbekræftende mangfoldighed på BG. Hver dag mødes en bred vifte af kulturer på mange forskellige planer og skaber grobund for nye perspektiver og bredere horisonter.

 • Gejst

  Engagement, overskud og lyst til at involvere sig. En grundlæggende autenticitet og en solid forankring i gode relationer skaber grobunden for den gejst, som bærer dagligdagen; en dagligdag, som handler om frihed og rum til faglig udvikling og samarbejde, om selvstændighed og kritisk tænkning. Den gejst, som kommer til udtryk i vores ambitioner, i vores åbenhed og i glæden ved det, vi gør, hver dag på BG.

 • Fagligt udviklende miljø

  Højt fagligt niveau i tillidsfulde rammer. Godt arbejde udspringer af et fagligt udviklende miljø, hvor professionalisme, ambitioner og menneskelighed følges ad. Når BGs ansætte brænder for deres arbejde og investerer i mødet med BGs elever, giver det en gensidighed, som åbner for videreudvikling for begge parter.

 • Fællesskab

  Sammenhold, nærvær og rummelighed. Den nysgerrighed og åbenhed, som er uundværlig, når man skal lære og udvide sin horisont, kræver et stærkt fællesskab. Samtidig er fællesskabet afhængigt af netop åbenheden og lysten til at møde hinanden, anerkende hinanden og motivere hinanden i det faglige og sociale samarbejde, som former vores hverdag på BG

icons/back copyCreated with Sketch.