Kostskolen

På BG sætter vi barren højt for at give de bedste rammer for vores kostelever. Vi arbejder derfor for at: 

 • Kostskolen skaber de bedst mulige rammer og betingelser for, at kosteleverne kan opnå det bedst mulige resultat i deres ungdomsuddannelse.
 • Kostskolen har et aktivt og levende miljø, og at der samtidig er tryghed og ro til at fordybe sig. 
 • Kostskolen er en dansk kostskole, der udspringer af en dansk tradition og historie, men som samtidig rummer en international atmosfære.
 • Kostskolen har en demokratisk natur, som giver den enkelte kostelev medindflydelse og medbestemmelse.
 • Kosteleverne oplever en indholdsrig dagligdag og får etableret gode venskaber, så kosteleverne kan udvikle sig bedst muligt, fagligt såvel som socialt.
 • Kosteleverne får skabt en struktureret hverdag, hvor de fagligt kan udvikle sig.
 • Kosteleverne lever i et forpligtende og aktivt fællesskab med øvrige (kost)elever.
 • Kosteleverne trives og føler, at kostskolen er deres hjem.

Strategien


  I skoleåret 2023-2024 fortsætter vi arbejdet med at implementere vores strategi som vist ovenfor. De næste trin vil være at: 

  • Etablere flere aktivitetstilbud individuelt, gangvis og for alle kostelever. 
  • Optimere fælleslokalerne på kostskolen, så de bliver endnu mere attraktive for kosteleverne at anvende. 
  • Optimere tilbuddet om lektiecafé, så det motiverer eleverne til i højere grad at tage imod tilbuddet og dermed øge deres chancer for at opnå den bedst mulige eksamen. 
  • Inddrage kosteleverne i processen omkring fremtidens kostskole. 
  icons/back copyCreated with Sketch.