Samfundsfag på BG

Samfundsfaglige studieretninger

Hvilken politik skal Danmark føre, når verden forandrer sig? Og hvordan skal vi forme vores liv i fremtiden?

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der vil forme den verden, vi lever i og løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. På de samfundsfaglige studieretninger undersøger vi alt fra flygtningestrømme i Afrika og Mellemøsten til dansk indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

Du vil komme til at arbejde med emner inden for samfund, kultur og sprog – og sprog kan være alt fra tysk, fransk, engelsk eller det matematiske sprog. Vi bruger discipliner som sociologi, økonomi og politik og stiller spørgsmål til de samfundsforhold, vi mennesker har skabt.

Vores værktøjskasse består af teorier, begreber og arbejdsmetoder, der hjælper dig til at forstå, hvad der sker omkring dig. Vi sørger altid for at undervisningen i samfundsfag er aktuel og tæt på virkeligheden, og du vil komme til at analysere og debattere de problemer, der findes i verdens brændpunkter i dag. 

Du kan også deltage i samfunds- og sprogfaglige aktiviteter udenfor normal klasseundervisning.

Læs mere her om de samfunds- og sprogfaglige tilbud her

Samfundsfag på BG

Du kommer ud af din boble og lærer om verden, og hvorfor vi mennesker handler, som vi gør.  

Samfundsfaglig studieretning

Birkerød Gymnasium Model United Nations

Sådan ser det ud, når vi hvert år omdanner BG til en FN konference, hvor gymnasieelever fra hele verden deltager for at diskutere de globale udfordringer, vi står over for i dag. På BIGMUN får du god mulighed for at eksperimentere med dine færdigheder som politiker eller journalist og debatere med elever fra fx Tyskland, Holland, Spanien, Marokko, USA, England og Tyrkiet

Er du I tvivl om hvilken retning, der er rigtig for dig?

Du er altid velkommen til at række ud til os, hvis du har spørgsmål til valg af studieretning eller optagelse på BG.

icons/back copyCreated with Sketch.