Den internationale skole

Vi vil i de kommende år gøre alt, hvad vi kan for at:  

 • BG forbliver en skole med mange og forskellige elever, der i fællesskab bidrager til skolens aktiviteter, og som gensidigt beriger hinanden. 
 • Understøtte alle elevernes oplevelse af den internationale skole som en ekstra gevinst ved deres skolegang. 
 • Alle elever i løbet af deres skoletid mødes i interkulturelle fora, hvor IB-, STX- og HF-elever lærer hinanden nærmere at kende og dermed udvider deres horisont og forståelse af verden. 
 • Elever, medarbejdere og ledelse arbejder med at styrke det, som vi har til fælles trods forskellige kulturelle og faglige udgangspunkter. 
 • Videreudvikle allerede foretagne forsøg med at sætte IB-hold og danske hold sammen om konkrete opgaveløsninger. 

I skoleåret 2023-2024 vil vi have særligt fokus på at: 

 • Skolens koordinatorer for samspil og aktiviteter koordinerer eksisterende projekter og faciliterer nye projekter på tværs af de forskellige uddannelser. Det gælder både inden for faglige og sociale aktiviteter. Formålet er at skabe fællesskaber på tværs af skolens uddannelser og at øge elevernes indblik i hinandens kulturelle ligheder og forskelligheder. 
 • Elever fra 2.u arrangerer og afholder Global Culture Fair for skolens 1.g-elever og 1. HF-elever. I samarbejde med faget engelsk i STX og HF vil der blive skabt en kontakt mellem skolens danske og internationale elever. 
 • Elever fra 2.u og 2.g deltager i Global Goals Programme, Fonden for Entreprenørskab og i samarbejdet med Røde Kors. Gennem de tre events skal eleverne skabe og formidle idéer samt afholde en fælles messe med fremvisning af bæredygtig mode (sustainable fashion) og design. 
 • Alle skolens elever deltager hvert år i BIGMUN-konferencen (Model United Nations-konferencen). 
 • Alle skolens elever oplever, at skolens rejseaktiviteter har fokus på dannelseselementer såsom kulturelle forskelle og ligheder. 
 • Skolens sociale aktiviteter skal have et bredt omfang, der motiverer elever til at deltage på tværs af uddannelser. Ved begyndelsen af skoleåret skal alle elever fra 1.g, 1.hf, Pre-IB og 2.u præsenteres for programmet ”Dit BG/Your BG”. Elevrådet har samme formål med deres klubber. 
 • Der opsættes en musical, hvor elever og lærere fra alle skolens uddannelser arbejder sammen om scenekunst, herunder skuespil, kostumer, rekvisitter, musik, dans og kor. Den første musical efter Covid-19 opsættes i skoleåret 2023-2024. 
icons/back copyCreated with Sketch.