Samfundsfag A, Matematik A

Hvorfor vælge samfundsfag og matematik?

Hvad betyder globaliseringen for vores økonomi og velfærd?

Og hvordan bruger man matematiske modeller til at forudsige den økonomiske udvikling? Hvilken udenrigs- og sikkerhedspolitik skal Danmark føre, når verden forandrer sig?

Dette er eksempler på problemstillinger, du kan arbejde med på denne studieretning, hvor du blandt andet kommer til at arbejde med politik, økonomi og sociologi. Vi bruger fx matematik til at lave statistiske tests af sammenhænge mellem samfundsforhold og analyser af ulighed.

På denne linje vil du også få en bedre forståelse for, hvordan Danmark indgår i den internationale økonomi, og hvordan danske virksomheder indgår i den globale handel og konkurrence. Mange elever på Samfundsfag/Matematik tager valgfaget erhvervsøkonomi, hvor du lærer om, hvordan du kan starte en virksomhed op i vores Start-up Academy.

Snapshot fra hverdagen

2 samfundsfaglige linjer

Forskellen på studieretningerne

BG tilbyder to studieretninger, hvor samfundsfag indgår på A-niveau. Forskellen er, om du vælger at kombinere samfundsfag med engelsk eller matematik som studieretningsfag. 

På begge linjer beskæftiger vi os bl.a. med spørgsmål som disse: Hvad er det gode samfund, og hvordan indretter vi det? Hvilken betydning har medierne for vores måde at se verden på, og kan vi stole på det, vi læser? Hvorfor opstår konflikter i verden, og hvordan kan vi løse dem? Vi undersøger rent ud sagt alt fra globale udfordringer til mange af de problemstillinger, som du konfronteres med i din hverdag. 

Du vil du møde forskellige emner i undervisningen afhængig af, om du vælger at kombinere samfundsfag med engelsk eller matematik. Linjen med matematik vil have lidt mere fokus på temaer som økonomi og sociologi, mens linjen med engelsk vil have mere fokus på mennesker og kultur.

Hvilke fag skal du have?

En STX er opbygget af studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, som du har i enten 1, 2 eller 3 år gennem din gymnasieuddannelse. 

 • Fag du har i 3 år

  Studieretningsfag

  Samfundsfag A
  Matematik A

  Obligatoriske fag

  Dansk A
  Historie A
  Idræt C

 • Fag du har i 2 år

  Obligatoriske fag

  Engelsk B
  2. Fremmedsprog A/B

 • Fag du har i 1 år

  Obligatoriske fag

  Fysik C, Kemi C, Kunstnerisk fag C, Naturgeografi C, Oldtidskundskab C, Religion C, Grundforløb

  Valgfag

  I 3.g vælger du et naturvidenskabeligt fag på B niveau og to valgfag på A, B eller C niveau.

Videregående uddannelse

Med linjen Samfundsfag/Matematik A har du gode muligheder for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser. På UddannelsesGuidens hjemmeside Adgangskortet kan du tjekke hvilke uddannelser du kan søge ind på.