Samfundsfag og Engelsk

Samfundsfag A, Engelsk A

Hvad skete der egentligt under Brexit, og hvordan kom Trump til magten?

Har du en særlig interesse for hvordan samfundet fungerer og udvikler sig i USA, Storbritannien eller måske Australien? På denne studieretning kan du kombinere din interesse for samfundet med de engelsktalende landes kultur og sprog.

Med Engelsk A får du et højt sprogligt niveau, og du kan fordybe dig i litteratur, film, artikler og digitale medier. Vi arbejder tæt med faget samfundsfag og får globaliseringen helt ind i klasselokalet, når vi debatterer Brexit eller fordyber os i de skjulte mekanismer bag de amerikanske præsidentvalg. 

Vi analyserer politiske taler og nyhedsudsendelser, og sætter fokus på, hvordan vi som individer påvirkes af politisk kommunikation, økonomisk politik og konflikter rundt omkring i verden.

Mange elever fra Samfundsfag/Engelsk vælger psykologi som valgfag. Her får du indsigt i, hvordan kulturen former os som mennesker, og hvorfor mennesker i grupper opfører sig radikalt anderledes end man gør som individ.

Snapshots fra hverdagen

2 samfundsfaglige linjer

Forskellen på studieretningerne

BG tilbyder to studieretninger, hvor samfundsfag indgår på A-niveau. Forskellen er, om du vælger at kombinere samfundsfag med engelsk eller matematik som studieretningsfag. 

På begge linjer beskæftiger vi os bl.a. med spørgsmål som disse: Hvad er det gode samfund, og hvordan indretter vi det? Hvilken betydning har medierne for vores måde at se verden på, og kan vi stole på det, vi læser? Hvorfor opstår konflikter i verden, og hvordan kan vi løse dem? Vi undersøger rent ud sagt alt fra globale udfordringer til mange af de problemstillinger, som du konfronteres med i din hverdag. 

Du vil du møde forskellige emner i undervisningen afhængig af, om du vælger at kombinere samfundsfag med engelsk eller matematik. Linjen med matematik vil have lidt mere fokus på temaer som økonomi og sociologi, mens linjen med engelsk vil have mere fokus på mennesker og kultur.

Hvilke fag skal du have?

En STX er opbygget af studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, som du har i enten 1, 2 eller 3 år gennem din gymnasieuddannelse. 

 • Fag du har i 3 år

  Studieretningsfag

  Samfundsfag A
  Engelsk A

  Obligatoriske fag

  Dansk A
  Historie A
  Idræt C

 • Fag du har i 2 år

  Obligatoriske fag

  Engelsk B
  2. Fremmedsprog A/B

 • Fag du har i 1 år

  Obligatoriske fag

  Biologi C, Fysik C, Kunstnerisk fag C, Naturgeografi C, Oldtidskundskab C, Religion C, Grundforløb

  Valgfag

  I 3.g vælger du et naturvidenskabeligt fag på B niveau og to valgfag på A, B eller C niveau.

Videregående uddannelse

Med linjen Samfundsfag/Engelsk A har du gode muligheder for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser. På UddannelsesGuidens hjemmeside Adgangskortet kan du tjekke hvilke uddannelser, du kan søge ind på.