Biologi A

Biologi A, Kemi B

Få øget indsigt i din egen fysiologi, bæredygtighed, multiresistente organismer og moderne genteknologi

Du skal vælge studieretningen med biologi og kemi, hvis du er interesseret i de levende ting omkring dig. I biologi undersøger vi hvordan vores økosystemer hænger sammen, og hvordan de mange forskellige levende organismer påvirker hinanden på vores jord - fra mennesker og dyr, til de allermindste mikroorganismer. Denne viden er blandt andet essentiel for dig, der interesserer dig for bæredygtighed, og vil være med til at finde løsninger på jordens klima problemer.

I biologi har vi også fokus på menneskekroppen, og vi undersøger, hvordan den virker og reagerer, når du oplever verden, dyrker sport, eller er syg. Hvis du er interesseret i idræt, giver biologien en god indsigt i kroppens præstationer og i kombination med kemi, vil du kunne dykke ned i aktuelle problemer som for eksempel doping.

Hvis du er interesseret i sygdomme, kan du glæde dig til forløbet om mikrobiologi, hvor vi undersøger bakterievækst og virusepidemier. Du vil også komme igennem aktuelle emner som antibiotikaresistens, og der vil være et naturligt overlap til kemi, hvor vi undersøger, hvordan de mindste atomer reagerer ved fremstilling af lægemidler. 

Sidst men ikke mindst kommer vi igennem emner, som påvirker din hverdag. Vi kigger for eksempel på de nyeste teknikker til at genmodificere fødevarer, eller hormonforstyrrende stoffer som findes i de produkter vi køber. Du vil også få lov til at prøve kræfter med at brygge din egen øl ved at anvende bioteknologiske metoder.

Hvilke fag skal du have?

En STX er opbygget af studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, som du har i enten 1, 2 eller 3 år gennem din gymnasieuddannelse. 

 • Fag du har i 3 år

  Studieretningsfag

  Biologi A
  I 3.g hæver du ét B-fag til A-niveau

  Obligatoriske fag

  Dansk A
  Historie A
  Idræt C

 • Fag du har i 2 år

  Studieretningsfag

  Kemi B

  Obligatoriske fag

  Engelsk B
  2. Fremmedsprog A/B
  Matematik B

 • Fag du har i 1 år

  Obligatoriske fag

  Fysik C, Kunstnerisk fag C, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, Grundforløb

  Valgfag

  I 3.g kan du hæve 2 fag til A eller B niveau eller vælge nye C niveau fag. 

Videregående uddannelse

Biologi-kemi studieretningen har en stærk naturvidenskabelig profil, fordi du har kemi og matematik på B-niveau. Du får en bred naturvidenskabelig profil, som du kan bruge til at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser. Du kan altid vælge at hæve matematik til A-niveau, hvis du gerne vil forøge dine muligheder. På UddannelsesGuidens hjemmeside Adgangskortet kan du tjekke, hvilke uddannelser du kan søge ind på.

icons/back copyCreated with Sketch.