IB

Pre-IB

Du kan ansøge om optagelse på pre-IB, hvis du har afsluttet 9-10 års skolegang. Pre-IB svarer til 1.g på STX*, IB MYP5 og det afsluttende år på det britiske GCSE/IGCSE. 

Et år på Pre-IB giver dig en unik chance for at stifte bekendtskab med den internationale aspekter og atmosfære af IB-programmet samtidig med at du oplever en dansk gymnasieskole.

Pre-IB er tiltænkt som en del af den danske uddannelse på STX. Dog har pre-IB et specifikt IB fokus, da størstedelen af vore pre-IB elever, hvoraf mange er internationale elever fra danmark og resten af verden, fortsætter på IB-programmet efterfølgende. 

På denne måde bliver du som pre-IB-elev klædt på til enten at kunne fortsætte på IB eller fortsætte i 2.g på STX.

I løbet af dit år på pre-IB vil du få kompetencer og redskaber til at kunne tackle de akademisk udfordrende fag på IB. Udover dette, får du også kendskab til miljøet på Birkerød Gymnasium og hvilke studiemæssige krav, der stilles til dig som elev. Du bliver også introduceret til de strukturer, komponenter og krav, der vil blive stillet til dig, skulle du fortsætte med IB-uddannelsen.

Når du går på pre-IB vil du blive introduceret til en række af fag, hvilket vil give dig mulighed for at tage et velfunderet valg i de kommende skoleår på BG. Fagene, inklusiv elementer fra det danske STX, vil forberede dig på at kunne fuldføre IB-programmet. Dine eventuelle fremtidige IB-fag vil derfor være valgt ud fra din egen personlige erfaring og præference, fremfor særlige forventninger til specifikke fag. 

Fagene på pre-IB

Vi tilbyder følgende fag på pre-IB:

 • Engelsk
 • Dansk (på A-niveau, modersmål, eller på to forskellige b-niveauer, hvor der undervises i begynderdansk eller dansk som fremmedsprog.
 • Fransk B eller Tysk B (Hvis du har haft 3 års tidligere undervisning i enten fransk eller tysk) eller Spansk ab initio (begynderniveau)
 • Almen sprogforståelse
 • Historie
 • Videnskabsteori (Theory of knowledge/TOK)
 • Samfundsfag
 • To naturvidenskabelige fag: fysik, kemi, biologi eller naturgeografi
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
 • Matematik (tilbydes på to forskellige niveauer)
 • Billedkunst eller musik
 • Idræt

Når du har afsluttet pre-IB vil du have afsluttet en række fra på C-niveau, der passer til det danske STX. Disse C-niveau fag er ofte brugbare, hvis du ønsker at ansøge om at læse på universitet i danmark efter du har taget dit IB-Diplom.

Disse C-niveauer er: 

 • To af de naturvidenskabelige fag: kemi, fysik, biologi eller naturgeografi
 • Musik eller billedkunst

Skift til en dansk STX

Det er lovmæssigt besluttet at pre-IB svarer til en dansk 1.g (STX). Skulle du beslutte ikke at fortsætte på IB, er det derfor muligt at overgå til 2.g i STX, ligesom det er muligt at overgå til enten pre-IB eller IB fra 1.g i det danske system. 

icons/back copyCreated with Sketch.