IB

IB Diplom-programmet

(International Baccalaureate Diploma Programme)

For elever, der har modtaget 10-11 års skoleundervisning. Se her for information om ansøgning og optagelse

IB Diploma-programmet er en toårig international universitetsforberedende uddannelse, der styres af IB's hovedorganisation IBO (International Baccalaureate Organization). Der findes IB-skoler (IB World Schools) hele verden over. Alle skoler tilbyder IB Diploma-programmet. Da IB er en universitetsforberende uddannelse lægges der stor vægt på akademisk udmærkelse. IB er en engelsksproget uddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. 

IB Diplom-progammet blev grundlagt i 1968, da syv forskellige skoler rundt omkring i verden besluttede sig for at tilbyde en ensartet og standardiseret international uddannelse for elever, der var udsendt med deres forældre.

Siden da har IB-programmet og organisationen IBO bredt sig til størstedelen af verden og består nu af fire uddannelsessystemer, der favner elever helt fra børnehaveklasseniveau til ungdomsuddannelser. Der findes rundt regnet 3,500 skoler i 150 forskellige lande, hvor både nationale og internationale elever går side om side. 

IB-programmet er anerkendt og eftertragtet af mange mange universiteter rundt omkring i verden. 

Fagene på IB

Hvis du vælger at gå på IB skal du følge seks fag henover de to år uddannelsen varer. Fagene vælges ud fra 4-5 forskellige videnskabelige grupper: sprog og litteratur, fremmedsprogstilegnelse, Individ og samfund, Naturvidenskab, matematik og kunst. Du vil derfor opnå en bredt fagligt funderet uddannelse, hvor du går i dybden og udforsker seks forskellige fag, der til sammen dækker samtlige akademiske områder. 

Fagene på IB er fordelt i seks grupper. Du skal vælge ét fag fra hver gruppe. Tre af disse fag skal tages på højniveau (HL) hvilket indebærer to til tre undervisnings moduler (af 95 minutter) i faget om ugen, og tre fag på standardniveau (SL) hvilket indebærer et til to undervisningsmoduler om ugen. 

Selvom du er pålagt at vælge en række af forskellige fag, er det stadig muligt at præge din uddannelse så den passer til dine akademiske interesser, for eksempel ved at vælge alle dine yndlingsfag på højniveau, ved at vælge to naturvidenskabelige fag frem for et, både erhvervsøkonomi (Business Management) og Økonomi eller tre sprogfag. Det er muligt at vælge to fag indenfor den samme faggruppe hvis du ikke ønsker et kunstnerisk fag, da de kunstneriske faggruppe er den eneste faggruppe der ikke er obligatorisk. 

Du kan finde detaljerede beskrivelser af de forskellige IB Diploma-fag, der tilbydes på BG via forskellige links længere nede på siden. 

I løbet af de to år på IB, mest i løbet af det sidste år, skal du som IB-elev producere større skriftlige opgaver som en del af pensum i dine forskellige fag. Disse opgaver refereres til som IA's (Internal Assesments). Disse opgaver tæller med i din endelige karakter i faget. Du kan læse mere om IA's indenfor de forskellige fag i de forskellige links herunder. I starten af hvert skoleår får alle elever udleveret en oversigtskalender, hvori de store skriftlige opgaver og vigtige deadlines er indikeret (the workload calendar). Disse deadlines er udover den normale mængde af skole- og lektiearbejde (undervisning, lektier, opgaver og tests). 

De afsluttende eksamener foregår i slutningen af 2. år, i løbet af de første tre uger i maj. Eksamenerne består af to til tre eksamenssæt i hvert fag og varer mellem 45 minutter til 2.5 time, alt afhængigt af fag, niveau og eksamenssæt (multiple choice eller essay, for eksempel). Eksamenerne udføres skriftligt og med papir og kuglepen. Det er ikke tilladt at bruge tekniske hjælpemider (som computer) og eksamenerne er uden hjælpemidler. 

Grundet skemalægning er det ikke alle fagkombinationer, der kan vælges (se dokumentet "IB subject choice guidlines". NB: guiden er på engelsk).

Gebyrer og udgifter

Birkerød Gymnasium er en offentlig institution, så der pålægges ikke nogen gebyrer eller afgifter. Dog kan der være udgifter i forbindelse med ekskursioner, studieture, fester og translokation. 

Derudover forventes det at eleverne medbringer en computer samt lommeregner. Bøger udleveres af skolen. 

Udover de forskellige faggrupper, består IB af tre kernelementer

  • Theory of Knowledge (TOK) - Videnskabsteori

    Theory of Knowledge (TOK) er et fællesfagligt og filosofisk fag, som alle elever skal tage og bestå for at kunne modtage deres IB-diplom. I TOK bliver du undervist i forskellige former for læring og viden - for eksempel hvordan de forskellige videnskabelige indgangsvinkler udforsker verden. IB-elever modtager undervisning i TOK frem til december i IB2, hvorefter der skrives en stor opgave, som vurderes ved ekstern censur. 

  • Extended Essay (EE)

    Extended Essay er den største skriftlige opgave eleverne skriver på IB. Opgaven skrives indenfor ét fag og er ment som en universitetsforberende opgave. Extended Essay-processen strækker sig over begge år og påbegyndes i forårssemestret i IB1. Opgaven skrives færdig og afleveres i oktober i IB2. 

  • Creativity, Activity and Service (CAS) - Kreativitet, Aktivitet og Frivillighed

    CAS står for en række fritidsaktiviteter indenfor tre forskellige områder, som hver elev forventes af fuldføre i løbet af deres to år på IB. På Birkerød Gymnasium har vi en lang række CAS-aktiviteter vi kan tilbyde vores elever, både på skolen og i lokalsamfundet. Derudover understøtter vi også elevernes egne CAS-initiativer. Du kan læse mere om CAS og de forskellige fritidsaktiviteter på BG i de forskellige links her på siden. 

Læs mere om IB

Klik her for at besøge IBO's hjemmeside

icons/back copyCreated with Sketch.