IB

CAS-oplevelser

Formålet med CAS er at opfordre til personlig udvikling og og udmærkelse igennem eksperimentiel læring. Det er et krav, at eleven evaluerer og reflekterer over de oplevelser og erfaringer, de danner sig, i løbet af de to år på IB-programmet.

Dette sker ved at tilegne sig erfaring inden for de tre områder: Creativity (Kreativitet), Activity (Aktivitet) og Service (Frivillighed). CAS er en integreret del af IB Diplom-progammet og eksisterer som en af de tre kerneelementer der er påkrævet for at opnå et diplom. 

CAS på BG følger IB's retningslinjer fra starten og anses som en kernesten i IB Diplom-programmet.

Alle IB-elever er inddelt i CAS-klasser med en tilknyttet CAS-lærer (også kaldett CAS-vejleder). Hver individuel CAS-klasse og deres lærer mødes hver anden uge. 

Høre mere om CAS i denne video (på engelsk)

Om CAS aktiviteter

De tre områder i CAS 

 • Creativity

  Kreativitet betyder kunst og andre oplevelser der kræver en kreativ tankegang og tilgangsmåde. 

 • Activity

  Aktivitet betyder fysisk udfoldelse, der bidrager til en sund livsstil.

 • Service

  Dækker over frivillighed og ubetalt arbejde i form af en frivillig gerning der danner rammen om en læringsoplevelse for eleven.

Læs om CAS oplevelserne

CAS-klassernes overordnede mål er:

 • Krav

  At introducere eleverne til de overordnede CAS-krav på IB samt introducere eleverne til ManageBac. 

 • Sociale bånd

  At skabe et miljø hvori hver individuelle elev får skabt meningsfulde sociale relationer.

 • Trivsel

  At skabe rammerne for sociale aktiviteter i klassen med det formål at styrke hver individuelle elevs sociale kompetencer. 

 • Inspiration og støtte

  At skabe et miljø hvor hver individuel elev føler sig inspireret og for støtte til at udføre CAS-programmet. 

 • Fællesskab

  At skabe et miljø hvor CAS-oplevelser der favner hele skolefællesskabet udvikles. 

 • Globalt

  At skabe et miljø hvor CAS-oplevelser der er funderet med et globalt udsyn og betydning udvikles. 

CAS-oplevelserne er et godt sted at møde nye venner fra andre klasser og årgange

Mere information

Hvad er CAS vejledernes rolle? 

 • At deltage i introaktiviteter 
 • At facilitere et CAS-møde hver anden uge
 • At udføre CAS-interviews med CAS-klasseelever efter IB CAS retningslinjer.
 • Observere trivsel i CAS-klassen
 • Facilitere det praktiske arbejde associeret med CAS-studieturen (April/Maj).
 • At udlevere studiekort.
 • Facilitere, i samarbejde med skolens pedeller, de forskellige rengøringopgaver tildelt hver CAS-klasse. Facilitating, in collaboration with the janitors, the cleaning obligations of the CAS class.

Følgende er en outline af de forskellige aktiviteter tilknyttet CAS-møderne fra uge 33-uge 41

De overordnede mål for disse møder er koblet på mål 1,2,3 og 4. Cas-vejlederen er til rådighed ved hvert møde. Efter efterårsferien flyttes fokus til mål 5 og 6. 

Hvad er de specifikke CAS-krav?

Formålet med CAS er at opfordre til personlig udvikling og og udmærkelse igennem eksperimentiel læring. Det er et krav, at eleven evaluerer og reflekterer over de oplevelser og erfaringer, de danner sig, i løbet af de to år på IB-programmet.

Dette sker ved at tilegne sig erfaring inden for de tre områder: Creativity (Kreativitet), Activity (Aktivitet) og Service (Frivillighed). 

CAS er en integreret del af IB Diplom-progammet og eksisterer som en af de tre kerneelementer der er påkrævet for at opnå et diplom. 

Hvad er omfanget af CAS-programmet?

CAS begynder i starten af IB Diplom-programmet og er ligeligt fordelt over en periode på mindst 18 måneder. Oplevelserne og erfaringerne eleverne tilegner sig, skal være en balance mellem kreativitet, aktivitet og frivillighed.  

Students

CAS projektet

En del af CAS-programmet er det store CAS-projekt, som alle elever kræves at udføre. CAS-projektet er en CAS-oplevelse af længere udstrakning, der har til formål at udfordre eleven til at vise initiativ, udholdenhed og ihærdighed, samt til at udvikle færdigheder indenfor samarbejde, problemløsning og beslutningstagen. CAS-projektet kan adressere ét eller flere af de tre områder. 

Elever skal reflektere over deres CAS-oplevelser og dokumentere deres process i form af en CAS-portefølje, hvori de beskriver deres arbejde med de syv læringsmål. Disse reflektioner bruges som et redskab til at skabe en bevidsthed omkring styrker, begrænsninger og videre personlig udvikling. 

De syv læringsmål er:

 • At kunne identificere ens egne styrker og områder for personlig udvikling
 • At kunne demonstrere hvilke udfordringer der har opstået og hvilke nye kompetencer der blev udviklet i processen
 • At kunne demonstrere hvordan man tager initiativ til og planlægger en CAS-oplevelse
 • At vise forpligtelse og ihærdighed som del af CAS-oplevelsen
 • At kunne demonstrere færdighederne i og fordelene ved samarbejde
 • At demonstrere engagement med mærkesager af global betydning og signifikans
 • At anerkende og undersøge morallæren af vore valg og handlingerRecognize and consider the ethics of choices and actions
icons/back copyCreated with Sketch.