Røde Kors Gymnasium

Røde Kors Gymnasium

BG er stolt af at være et af landets første Røde Kors Gymnasier

Røde Kors’ Landsindsamling

Skolestart på Birkerød Gymnasium er altid tæt forbundet med Røde Kors’ landsindsamling og Gymnasieindsamlingskonkurrence.

På Birkerød Gymnasium er det helt naturligt at skolen lægger sig i selen for at tiltrække flest mulige indsamlere ligesom det naturligvis er Birkerød Gymnasium der åbner dørene og fungerer som samlingssted for indsamlingen i Birkerød by.

Røde Kors gruppen arbejder ihærdigt med at lave PR for indsamlingen både på gymnasiet og i Birkerød by.

Det gøres via en effektiv kommunikationsstrategi der sikrer, at der bliver sat plakater op I Birkerød by og på BG. Alle BG-elever bliver godt informerede via sociale medier, morgenmøder og besøg i alle klasser af rekrutteringsteamet.

Det helt store trækplaster er de mange kagesalg og rektors udlovning af festbilletter til den klasse der stiller med de fleste indsamlere.

Hvert år kommer en repræsentant fra Røde Kors’ hovedkontor på besøg på BG og giver et oplæg for alle 2g elever. Her får eleverne et indgående indblik i Røde Kors’ arbejdede og hvert år bliver vigtigheden af at støtte op om Røde Kors’ arbejde meget klar for vores elever.

Birkerød Gymnasium Røde Kors indsamling

Røde Kors og Verdensmålene

Hvert år i oktober afholdes en Røde Kors og Verdensmålene dag. Med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og Produktion udvikler eleverne projekter indenfor genbrug og der laves produkter ud af æbler doneret af skolens lærere, 2. sorteringstræ fra BYGMA, affald, tekstiler og tøj fra den lokale Røde Kors butik og aflagte bøger.

Alle produkter bliver solgt og købt på skolen og overskuddet doneres til Røde Kors.

Frivilligt arbejde i Birkerød Røde Kors Butik

BG har et tæt samarbejde med den lokale Røde Kors Butik i Birkerød Hovedgade. Butikken rekrutterer frivillige til at arbejde i butikkens lager og en gruppe af skolens elever, arbejder med butikkens sociale medier, hvor de ugentligt lægger billeder op af udvalgte tøjstykker.

Derudover afholdes et årligt loppemarked på BG med tøj fra butikken ligesom butikken donerer tøj der bliver syet om i skolen ”Sustainable Fashion Club” og derefter videresolgt til skolens elever.

Give a box

  • Røde Kors klub

    BGs Røde Kors klub samarbejder godt sammen med Center Sandholm – landet største asylcenter. Foranlediget af vores elev Jasmins initiativ, indsamler BGs elever spil, legetøj og andre genstande, som børnene på Center Sandholm kan få glæde af. Projektet har fået navnet ”Give a Box”.

  • Donationer

    Alle donationer bliver gennemgået og sorteret af Røde Kors gruppens medlemmer der inddeler genstandene aldersgrupper. Derefter bliver der lavet julegaver målrettet børn i alle aldre og endelig bliver donationerne sirligt pakket ind.

  • Julemarked

    På BG er vi så heldige at have fået lov til at deltage i Center Sandholms julemarked og får selv lov til at dele gaverne ud. Mødet med centrets personale og beboere gør altid et stort indtryk.

Elevrepræsentation i Røde Kors’ bestyrelse i Birkerød

Elevrepræsentation

Birkerød Gymnasium har indgået en aftale om, at én lærer og 2 – 3 elever er repræsenteret i Røde Kors’ bestyrelse i Birkerød og af samme grund, finder alle bestyrelsesmøder sted på BG. BGs engagement i bestyrelsesarbejdet skaber en god forbindelse mellem Røde Kors’ aktiviteter i lokalområdet og Birkerød Gymnasium hvilket har vist sig at være til gensidig glæde for lokalområdet og Birkerød Gymnasium.

icons/back copyCreated with Sketch.