Elitesport på BG

Bliv elitesportselev

Dyrker du elitesport? 

På BG har vi gode forhold for elever, der dyrker elitesport. Vi ved det kræver noget ekstra af os, hvis du skal have det maksimale ud af din ungdomsuddannelse samtidig med, at du udvikler dig og kan præstere på højeste plan i din sport.

Kun et menneske i balance kan levere den bedste præstation, og derfor hjælper vi dig med at få en god balance mellem din træning og din uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at give dig gode træningsfaciliteter på skolen, en personlig vejleder, der hjælper dig med at balancere din uddannelse og din træning, og så får du adgang til en særlig lejlighed, hvor du kan slappe af og være social med andre elitesportselever. Du har også mulighed for at tilkøbe en sund madordning tilpasset din træning, fysioterapi, massage, eller en personlig styrketræner.   

Du kan blive elitesportselev på BG ved at ansøge skriftligt og vedlægge udtalelser fra din træner, din klub eller dit forbund. I nogle tilfælde spørger vi dig om dokumentation på din sportslige godkendelse fra Team Danmark.

Vi hjælper dig med at levere din bedste præstation

Eliteidræt Intro

Sådan ansøger du

Send en ansøgning

 • Ansøgningsskema findes nedenfor
 • Ansøgningen sendes til Eliteidrætskoordinatoren, vedlagt en udtalelse fra din træner, din klub eller dit forbund, samt eventuel godkendelse fra Team Danmark.
 • Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af eliteidrætskoordinatoren.

Optagelseskrav og forventninger

 • Du tilhører den danske elite, eller subelite inden for din idræt. (Landsholdsaktivitet og Team Danmark - godkendelse er IKKE et krav)
 • Du deltager i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med din idræt på højt niveau.
 • Du bruger cirka 10-15 timer ugentligt på din idræt eller mere.
 • Du udviser struktur i din dagligdag og tager ansvar for både din idræt og din skole.
 • Du tager din uddannelse lige så seriøst som din sport
 • Du optræder respektfuldt over for dine omgivelser, og er en god rollemodel for din idræt og for skolen
 • Du er bevidst om, hvad det kræver at nå og forblive på et højt sportsligt niveau. Du lever derefter i forhold til kost, søvn og struktur i hverdagen
 • Du deltager aktivt i BG Eliteidræts relaterede arrangementer
 • Du informerer Eliteidrætskoordinatoren om ændringer og tiltag i din hverdag, som kan have indflydelse på din sport og dit uddannelsesforløb

Egenbetaling og frist

 • Optagelse på BG Eliteidræt gælder så længe optagelseskriterierne fortsat er opfyldt og ordningens bestemmelser overholdes.
 • Egenbetalingen er 1000 kr. årligt som skal betales inden d. 1. september.
 • Ansøgningsfristen er løbende, men send gerne din ansøgning allerede i dag.

Elitesport på BG

Målsætning

 • Vores mål med elitesports-programmet er at skabe ansvarsfulde, fokuserede og ambitiøse unge mennesker, med bedst mulige resultater såvel i uddannelsen som i idrætten.

Særlige tiltag på BG Eliteidræt

 • BG Eliteidræts Lifeskills proram.
  Programmet bygges op omkring moduler hvor eleverne vil opnå en større indsigt i de kompetencer og værdier som de allerede besidder, men de vil også blive bevidste om deres udviklingspotentiale i forhold til at forme den fremtid de ønsker sig. Den kommer ikke nødvendigvis af sig selv, men skabes af den om ser den! Se mere HER

Tilbud for Team Danmark godkendte elever

 • Mulighed for forlænget uddannelsesforløb: 4-årigt STX, 3-årigt HF. Hvis du er usikker på om du vil tage STX som et 4-årigt forløb, så behøves du ikke beslutte dig før ved udgangen af 1g, da 1g året forløber ens uanset om du vælger STX på 3 eller 4 år. Ønsker du HF som et 3-årigt forløb, skal du tage stilling allerede  ved optagelsen, da fag fra dit 1 HF år, skal flyttes til det 3 HF år.
 • Supplerende undervisning før/under/efter sportsligt fravær
 • Fri adgang til restitution, lektielæsning og socialt samvær i Elite-lejligheden
 • Eftermiddagssnack i Elite-lejligheden inden evt. træning

Muligheder for alle BG elite-elever

 • Frit studieretningsvalg
 • Fraværsordning omkring sportsligt fravær
 • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
 • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver (på baggrund af sportslig aktivitet)
 • Fri adgang til skolens styrketræningslokale
 • Ernæringsrigtig morgenmadsordning på kostskolen
 • Teammøder, inspirationsoplæg og foredrag der er relevante for unge eliteidrætsudøvere
 • Vejledning i hverdagen fra Eliteidræts-koordinatoren
 • Udlevering af ekstra bogsæt så bøgerne ikke skal transporteres frem og tilbage
 • Aflåst skab på skolen til bøger og træningsudstyr
 • Udlevering af BG Eliteidræt tøjpakke
 • Tilkøb af frokost/aftensmad, evt. til en lang skoledag med efterfølgende træning. 400 kr. pr. mdr.
 • Tilkøb af fysioterapi/massage behandling af kvalificeret sportsfysioterapeut på skolen. 350 kr./30min
 • Tilkøb af personlig træning i styrketræningsrummet af en `strength and conditional coach´ der tilrettelægger styrketræning målrettet din sport. 300 kr./halvanden time

Eliteidrætskoordinatoren

 • Vil i samarbejde med dig, dine lærere, din træner, din klub, dit forbund og evt. Team Danmark, sikre at der er sammenhæng mellem dit uddannelsesforløb og dit idrætsliv.
 • Er uddannet Cand. Scient. i Idræt og Sundhed og har ud over mange års personlig erfaring med eliteidræt, fungeret som coach og mentor for adskillige eliteatleter i Danmark og i udlandet.
Kig med ind i hverdagen hos en elitesportselev

Bastian Tennis Minidoku

Er du ikke elite, men bare glad for sport?

Så er der gode nyheder. BG har nemlig masser af sportshold for alle. Vi tilbyder stærke skolehold i håndbold, fodbold, badminton, basketball, volleyball og ultimate, hvor vi træner sammen efter skole på det omkringliggende store idrætsanlæg og spiller turneringer mod andre skoler.

Vores koordinator forklarer om mulighederne

Du bliver en del af et stærkt fællesskab og udvikler dig sportsligt samtidig med, at du tager din uddannelse 

Eliteidrætskordinator

Har du spørgsmål eller vil du ansøge?

Du er altid velkommen til at række ud til os med spørgsmål. Hvis du vil ansøge om status som elitesportselev, skal du sende din ansøgning til eliteidrætkoordinatoren.