fredag den 10. nov. 23

Invitation til forældrekonsultationer i 1.hf og 2.g.

I forbindelse med at vores elever (undtaget 1.g) får standpunktskarakterer d. 10.november. Tilmeldingen foregår via Lectio fra mandag d. 6. november 2023. Her er det muligt at ønske samtale med op til fem lærere i prioriteret rækkefølge.

Der mulighed for at melde sig til forældrekonsultationer i 1.hf og 2.g efter følgende plan:

Torsdag d. 23. november kl. 16-20: 2a, 2b, 2d, 2k og 2m

Mandag d. 27. november kl. 16-20: 1p, 1q, 2x, 2y og 2z samt IB1

Tilmeldingen foregår via Lectio fra mandag d. 6. november 2023. Her er det muligt at ønske samtale med op til fem lærere i prioriteret rækkefølge. Hver konsultation varer 10 minutter, og vi opfordrer til, at både elev og forældre deltager. Det er ikke muligt at ønske bestemte tidspunkter for konsultationerne, men generelt finder konsultationerne sted i tidsrummet mellem 16 og 20.

Forældrekonsultationerne er ikke obligatoriske, men et tilbud hvis man gerne vil høre lidt nærmere om det faglige standpunkt.

Sidste frist for indtastning af ønsker er mandag d. 13. november 2023

Fra torsdag d. 17. november kl. 16 kan man se planen for forældrekonsultationen på elevernes forside i Lectio via linket se tider.

Vejledning til tilmelding:

• Gå ind på skolens hjemmeside:

[https://birke-gym.dk/da/]

• Vælg Lectio

[https://www.lectio.dk/lectio/52/default.aspx]

• Log på med elev-login • På elevforsiden vælges besvar forældrekonsultation • Markér de ønskede lærere i prioriteret rækkefølge • VIGTIGT: Husk at trykke gem Opstår der spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen til konsultationerne, er man velkommen til at kontakte Dorthe Hansen i administrationen på telefon 4516 8224 eller e-mail dph@birke-gym.dk.

Standpunktskaraktererne offentliggøres den 10. nov. 2023 kl. 16.00. De kan ses i Lectio.

Vær opmærksom på, at det kan svært at finde en parkeringsplads, så kom i god tid. Til gengæld kræves der ikke parkeringstilladelse om aftenen.