Kulturen

Vi vil i de kommende år gøre alt, hvad vi kan for at: 

 • BG er en skole, hvor samspillet fungerer mellem de forskellige uddannelser og på tværs af årgange og klasser. 
 • BG er kendetegnet ved stærke venskaber på tværs af årgange, som ikke bunder i hierarki, men i lyst og interesse for at lære hinanden at kende. 
 • BG er en skole med mange arrangementer, som styrker fællesskabet.  
 • BG er et sted, hvor man har lyst til at blive efter undervisningen. 
 • Eleverne har indflydelse og bliver hørt. 
 • Medarbejderne tager hånd om alle elever og sikrer sig, at de trives. 
 • Alle udviser respekt for hinanden. 
 • Vi fastholder det, som vi er gode til, og møder verden med udgangspunkt i vores rodfæstede faglighed. 
 • Vi tager udgangspunkt i virkelighedens problemer og bruger flerfagligheden til at knytte an på aktuelle problematikker. 
 • Vi gør det, vi siger, og vi siger kun det, vi gør. 
 • Det vi gør, gør vi, fordi vi vil – ikke fordi vi skal.

I skoleåret 2023-2024 vil vi have særligt fokus på at: 

 • Traditioner, fornyelse og sammenhold. Der sættes flere ressourcer ind på at redefinere de gode traditioner og skabe nye til fælles glæde. Formålet er at sikre respekt, trivsel og fællesskab på skolen. Der arbejdes bl.a. med Kaffeballet, skolefester samt en fodboldturnering, der inkluderer den traditionsrige lærer-elev-kamp. 
 • Medansvar og lysten til at deltage aktivt i fællesskabet står centralt på BG. Der skabes strukturer og aktiviteter i organisationen, der er med til at fremme muligheden for at mødes på tværs af klasser, årgange og skoleformer for at engagere sig i skolens fællesskab. 
 • Skolens elevråd er med til at sikre en aktiv elevdeltagelse fra alle skoleformer gennem en fast mødestruktur. Målet er at gøre kommunikationen lettere mellem elevrådet og skolens elever samt mellem elevrådet og skolens ledelse. Et nyt sæt elevrådsvedtægter tages i brug, så der bliver fokus på at favne hele skolen. De nye vedtægter vil blive oversat til engelsk for at tydeliggøre vigtigheden af de internationale elevers deltagelse. 
 • Skolens elevudvalg og CAS-aktiviteter skal styrkes, da det er vigtigt, at alle har lyst til at engagere sig fagligt og socialt. For at øge elevdeltagelsen i skolens faste udvalg, ad hoc-udvalg og i CAS-aktiviteter udvikles der i samarbejde med virksomheden Attityde et program, der har til formål at gøre det lettere for elever og lærere at oprette, dele viden om og deltage i diverse aktiviteter uden for skoletid. 
 • Morgenmøder skal styrkes gennem et samarbejde med elevrådet, så morgenmødet bliver en fællesskabsstyrkende aktivitet. 
 • Fortællingen om BG styrkes gennem oprettelse af et elevambassadørkorps, som skal rumme elever fra alle skoleformer, årgange og studieretninger. Formålet er at skabe en tydelig fortælling om BG både internt og eksternt, der favner gamle traditioner, skolens hverdagsliv og nye initiativer. Det er vigtigt, at de produkter, som ambassadørkorpset producerer, afspejler den særegne BG-kultur. 
 • Styrket samarbejde omkring klasserne sker ved, at der fortsat allokeres flere ressourcer til klasseledelse. Vi fastholder skemalagte lærermøder om klasserne, hvor trivsel og læringsmiljø er faste punkter. 
icons/back copyCreated with Sketch.