Klimaet

Vi vil i de kommende år gøre alt, hvad vi kan for at: 

  • Skabe bevidsthed hos elever og medarbejdere om de klimamæssige udfordringer.
  • Den daglige adfærd på skolen bidrager til en mere bæredygtig hverdag. 
  • Viden og bevidstheden om omverdenen og jordens knappe ressourcer kommer til at stå centralt i undervisningen og i skolens øvrige liv. 
  • Enkelt- og flerfaglige projekter kan gøre vores elever bevidste om, hvordan de i deres daglige liv formår at træffe klimabevidste beslutninger og omsætte dem til konkrete handlinger. 

I skoleåret 2023-2024 vil vi have særligt fokus på: 

  • Klimaudvalget, som er et samarbejde mellem elever, lærere og skolens tekniske funktioner. I forbindelse med en bygningsgennemgang vil vi se på, hvordan der kan laves de bedste energiløsninger for BG i samarbejde med eksterne bygnings- og energikonsulenter. 
  • Bæredygtighed, som skabes med et særligt forløb i samarbejde med Røde Kors og Fonden for Entreprenørskab om ”Sustainable Fashion and Design” inden for rammerne af Global Goals Programme og Fonden for Entreprenørskab. Der vil blive lavet en særlig temauge for alle 2.g-klasser samt særlige Røde Kors-aktiviteter for skolens 2.u. Dermed vil alle STX-elever i 2.g og alle IB1-elever blive involveret. 
  • Rejseaktiviteter, som giver et lavere klimaaftryk. Vi tilstræber, at alle studierejser for alle skoleformer og for alle klassetrin fortrinsvis skal være uden fly. Undtagelser er sprogrejser samt rejser med et helt særligt videnskabeligt fokus. 
    icons/back copyCreated with Sketch.