Eleverne

Det er vitalt for BG at sikre alle elevers trivsel, muligheder og positive udvikling. Vi har en klar forventning om, at vores store fokus på skolekultur generelt vil påvirke elevernes trivsel i en positiv retning. Læs mere om disse initiativer under ”Kulturen”. 

Vi vil i de kommende år gøre alt, hvad vi kan for at: 

 • Det er et adelsmærke at være dimitteret fra BG. 
 • Udfordre, stimulere og nudge vores elever til at vokse på alle planer. 
 • BG’s elever tager aktivt ansvar for hinandens vækst. 
 • BG’s elever tør fejle for at lære mere og bedre. 
 • BG’s elever engagerer sig i skolen og i hinanden. 
 • BG’s elevers daglige trivsel er i top. 
 • Vi tænder gnisten i eleverne, så de kan udleve hele deres potentiale. 
 • BG’s elever oplever, at de for alle ansatte og for deres kammerater er betydningsfulde. 

I skoleåret 2023-2024 vil vi have særligt fokus på at: 

 • Sikre socialpædagogiske støttetilbud til eleverne. Vi vil fortsat have fokus på at sikre, at elever med særlige behov får det bedst mulige skoleforløb, idet antallet af elever med særlige behov fortsat er stigende. Dialogen mellem elever, studievejledning, SPS-vejledere, læsevejledere og ledelsen skal styrkes. Der vil være fokus på at yde sparring vedr. håndtering af elever med særlige behov imellem skoler for at sikre en så ensartet behandling af eleverne som muligt. 
 • Samarbejde med Play Your Talent. Vi etablerer et samarbejde med virksomheden Play Your Talent, der har speciale i at skabe trivsel blandt unge ved at gøre eleverne bevidste om deres særegne styrker og kompetencer. Projektet har til formål at skabe dialog om de forskellige kompetencer, som eleverne besidder, og at bidrage til en forståelse af værdien af forskellighed. 
 • Introarbejdet styrkes. Introarbejdet videreudvikles med fokus på at skabe øget klassetrivsel i hhv. grundforløbet og i studieretningsforløbet. I grundforløbet udvides introarbejdet med en workshop for elever med Play Your Talent samt et ekstra klasseledermodul, så eleverne bringer den nye viden fra workshoppen i spil. 
 • Introturene ændres, så turen udvides et døgn og flyttes til Berlin. Turen skal i endnu højere grad have fokus på at skabe sammenhold internt i klasserne, bl.a. med inddragelse af Play Your Talent. STX- og IB-intro-turene bliver identiske for at sikre, at eleverne på BG føler sig ens behandlet. 
 • Samarbejde med Ung i Rudersdal, så vi fortsat kan sikre relevante tilbud for eleverne. 
 • Sikre særlige tilbud mod eksamensangst. 
icons/back copyCreated with Sketch.